Preise

Hauptsaison

15.06. - 15.09.

130,- EUR/Nacht

Ostern

130,- EUR/Nacht

Nebensaison

100,-EUR - 110,-EUR/Nacht